תעריפים

תעריפים

 

מחירון לקוחות חדרה והעמקים - 2013

 

 


 

 

 

חיוב התעריפים נעשה בכפוף להנחיות רשות הגז. להלן תמצית נתונים מתוך רישיון החברה (רק הוראות הרישיון תחייבנה את החברה):

 

  "תעריפי החלוקה ותעריפי החיבור יוטלו על כל הצרכנים ועל כל המשווקים, לפי העניין, וייגבו מהם ללא הפליה, ובין היתר, בלי להביא בחשבון את זהות המשווק שממנו קונים הצרכנים את הגז הטבעי. "

 

 

 

הגדרות צרכנים:

  "צרכן גדול" – צרכן שמקבל שירותים בעבור צריכה שנתית של גז טבעי העולה על 1,000,000 מטר מעוקב;

 

   "צרכן בינוני" – צרכן שמקבל שירותים בעבור צריכה שנתית של גז טבעי העולה על 100,000 מטר מעוקב ואינה עולה על 1,000,000 מטר מעוקב;

 

  "צרכן קטן" – צרכן שמקבל שירותים בעבור צריכה שנתית של גז טבעי העולה על 10,000 מטר מעוקב ואינה עולה על 100,000 מטר מעוקב;  

 

  "צרכן קטן מאד" – צרכן שמקבל שירותים בעבור צריכה שנתית של גז טבעי שאינה עולה על 10,000 מטר מעוקב;

 

  "צרכן מרוחק" – צרכן מרוחק הוא כל אחד מאלה:

 

  (1)   צרכן קטן מאד וצרכן קטן, שהמרחק בינו לבין רשת החלוקה עולה על 300 מטרים;

 

  (2)   צרכן בינוני שהמרחק בינו לבין רשת החלוקה עולה על 3,000 מטרים;

 

  (3)   צרכן גדול שהמרחק בינו לבין רשת החלוקה עולה על 6,000 מטרים.

 

 עדכון תעריפי החיבור והחלוקה יבוצע לפי האמור ברישיון שניתן לחברה ממשרד התשתיות הלאומיות, סעיפים 48-49."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


מסמכים מקושרים