יתרונות

יתרונות

תרומה לאיכות הסביבה

טכנולוגיות מתקדמות המאפשרות שימוש נקי בדלק, יכולות לספק תועלות סביבתיות ולאפשר שימוש באנרגיה נקייה יותר. החומרים העיקריים של דליקת הגז הטבעי הם פחמן דו-חמצני ואדי מים. פחם ונפט הינם דלקים מורכבים יותר, עם יחס פחמן ומרכיבי חנקן וגפרית גבוהים יותר. המשמעות של כך היא כי בעת דליקה, פחם ונפט משחררים רמות גבוהות יותר של מזהמים. לעומת זאת, בתהליך בעירת גז טבעי מעט מאד מזהמים נפלטים לאוויר, מה שמביא לצמצום זיהום אוויר ושמירה על סביבה נקייה ובריאה. גז טבעי הוא הדלק הנקי ביותר, ולכן ניתן להשתמש בו בדרכים רבות כדי לצמצם פליטת מזהמים לאוויר. מעבר לכך, פחם ונפט גם משחררים חלקיקי אפר לסביבה, חומרים שאינם נשרפים אך נמצאים באטמוספרה ומוסיפים לזיהום.

בטיחותי יותר

יתרון משמעותי בשימוש בגז טבעי הוא נושא הבטיחות. משקלו הסגולי של הגז הטבעי קל יותר מן האוויר, ועל כן הוא נוטה להתנדף.

חסכוני

מחירי הגז הטבעי אטרקטיביים ביחס לדלקים אחרים - הגז הטבעי מהווה תחליף מועדף למזוט, סולר להסקה וגפ"מ המיוצרים מנפט גולמי. 

נצילות בייצור וקוגנרציה

בטכנולוגיה הנקראת קוגנרציה נעשה שילוב בין 2 תהליכים - ייצור חשמל והפקת חום. בשיטה זו מתאפשר ניצול יעיל יותר של הדלק (מכיוון שבתהליך יצירת חשמל בדיזל גנרטור/טורבינה, הנצילות נמוכה וקיים אבדן חום בגזי פליטה ובקירור המנועים). הקוגנרציה מנצלת את שני מקורות החום וממחזרת אותם לטובת תהליכים תרמיים. במפעל בו מיישמים את תהליך הקוגנרציה חוסכים בחשמל ומשתמשים באנרגיה בצורה יעילה יותר. כתוצאה מכך חל פחות בזבוז אנרגיה ומופחת זיהום האוויר.השימוש בגז טבעי לייצור חשמל מאפשר ניצולת אנרגטית גבוהה יותר מזו המושגת בעת שימוש בסוגי דלקים אחרים. בעוד שהניצולת המתקבלת בדלקים אחרים בעת ייצור חשמל יכולה להגיע לכ- 55-60 אחוזים, הניצולת בעת שימוש בגז טבעי יכולה להגיע אף לכ- 90%.