תכונות

תכונות

גילוי גז טבעי, משאב טבע המצוי במעמקי האדמה, נעשה באמצעות קידוחים. להבדיל מדלקים אחרים, גז טבעי נחשב לנקי במיוחד בשל כמויות המזהמים הנמוכות הנפלטות ממנו. גז טבעי טוב לבעירה, ולכן משתמשים בו בתעשיות שונות, כגון: הפעלת תחנות-כוח המותאמות לשימוש בגז, מערכות חימום, הפקת דלקים נוזליים, הפקת כימיקלים שונים ועוד. בצורתו הטהורה גז טבעי הינו חסר צבע וריח. לגז המוזרם במערכת החלוקה מוסיפים אתיל מרקפטן – חומר בעל ריח חריף וחזק על מנת לאפשר הבחנה מהירה בעת דליפת גז.