חזון החברה

חזון החברה

אנו בסופר אנ.ג'י. מאמינים כי המעבר לשימוש בגז טבעי, כפי שנעשה ברחבי העולם כבר עשרות רבות של שנים, יועיל בראש ובראשונה לאיכות הסביבה. מעבר הצרכנים הרבים לשימוש בגז טבעי יצמצם משמעותית את פליטת גזי החממה ומזהמים אחרים אל סביבת מגורינו. שימוש בגז טבעי מאפשר חיסכון כלכלי רב והוזלת עלויות ייצור חשמל, בנוסף על היותו בטוח יותר לשימוש מדלקים אחרים. על כן מטרתנו העיקרית הינה - 

חיבור כלל אזור המרכז, על צרכניו התעשייתיים, מסחריים ופרטיים לתשתית החלוקה של הגז הטבעי.