בעלי תפקידים

בעלי תפקידים

אילן טיומקין, מנכ"ל

 

הראל שפירא, יו"ר (שפיר הנדסה)

 

אייל חנקין, דירקטור (סופרגז)

 

ישראל שפירא, דירקטור (שפיר הנדסה)

 

כפיר נבון, דירקטור (סופרגז)

 

אמיר שקד, מ"מ מזכיר חברה - עורך דין

 

אלון דין, מנהל תפעול

 

קטיה אבייב, מהנדסת ראשית

 

הרון שוכן, מנהל פיתוח אסטרטגי

 

טל דורון, מנהלת מסחרית