אודות

אודות

סופר אנ.ג'י. חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ הינה חברה מקבוצות החברות של "סופרגז" ו"שפיר".

סופר אנ.ג'י. קיבלה בחודש נובמבר 2009 ממשרד התשתיות הלאומיות רישיון בלעדי להקמה ולהפעלה של רשת חלוקת גז טבעי באזור המרכז לתקופה של 25 שנים.

 החברה אינה מספקת גז, אלא אחראית על תכנון, הקמה, תחזוקה והפעלה של תשתית רשת החלוקה, בהתאם לרישיון שניתן לה.

 מערכת הגז הטבעי בישראל

גז טבעי, המופק מבארות גז בים, זורם דרך צינורות עד לתחנת קבלה בחופי המדינה, ומשם מועבר למערכת ההולכה בלחץ גבוה. מערכות החלוקה המתוכננות בעתיד יתחברו למערכת ההולכה ויזרימו גז טבעי בלחץ נמוך.

 

מערכת ההולכה

זוהי המערכת הראשית המגיעה לנקודת מרכזיות לאורך הארץ, ותפקידה להוליך את הגז בלחץ גבוה (מעל 16 בר) מנקודות האספקה בחופי המדינה לצרכני גז בלחץ גבוה (כגון תחנות כוח) ולמערכות חלוקת גז טבעי בלחץ נמוך. מערכת ההולכה נבנתה ומתופעלת מקיץ 2004 ע"י חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("נתגז"), שהינה בבעלות מלאה של ממשלת ישראל .

 מערכת החלוקה

מוזנת על ידי מערכת ההולכה ותפקידה לספק גז טבעי בלחץ נמוך (שאינו עולה על 16 בר), בעיקר לאזורי תעשיה וצרכנים קטנים.

 לאחר עריכת סקר מקיף ע"י רשות הגז של צרכנים פוטנציאליים לגז טבעי, הוחלט להעניק רישיונות לחברות שיקימו ויתפעלו מערכות חלוקה שיספקו גז טבעי בלחץ נמוך. לשם כך חולקה הארץ ל- 6 אזורי רישיונות חלוקה:

  • מרכז
  • נגב
  • דרום
  • חדרה והעמקים
  • חיפה והגליל המערבי
  • ירושלים

 סופר אנ.ג'י. פועלת באזור המרכז.