אודות

אודות

חברת "סופר אנ.ג'י. חדרה והעמקים חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ" הינה חברה מקבוצות החברות של "סופרגז" ו"שפיר". סופר אנ.ג'י. חדרה והעמקים קיבלה  בחודש אפריל 2013 רשיון בלעדי ממשרד התשתיות להקמה והפעלה של אזור חדרה והעמקים. החברה אינה מספקת גז, אלא אחראית על תכנון, הקמה, תחזוקה והפעלה של תשתית רשת החלוקה, בהתאם לרישיון שניתן לה.

מערכת הגז הטבעי בישראל

 גז טבעי, המופק מבארות גז בים, זורם דרך צינורות עד לתחנת קבלה בחופי המדינה, ומשם מועבר למערכת ההולכה בלחץ גבוה. מערכות החלוקה המתוכננות בעתיד יתחברו למערכת ההולכה ויזרימו גז טבעי בלחץ נמוך.

 

מערכת ההולכה

זוהי המערכת הראשית המגיעה לנקודת מרכזיות לאורך הארץ, ותפקידה להוליך את הגז בלחץ גבוה (מעל 16 בר) מנקודות האספקה בחופי המדינה לצרכני גז בלחץ גבוה (כגון תחנות כוח) ולמערכות חלוקת גז טבעי בלחץ נמוך. מערכת ההולכה נבנתה ומתופעלת מקיץ 2004 ע"י חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("נתגז"), שהינה בבעלות מלאה של ממשלת ישראל .

 

מערכת החלוקה

מוזנת על ידי מערכת ההולכה ותפקידה לספק גז טבעי בלחץ נמוך (שאינו עולה על 16 בר), בעיקר לאזורי תעשיה וצרכנים קטנים.

לאחר עריכת סקר מקיף ע"י רשות הגז של צרכנים פוטנציאליים לגז טבעי, הוחלט להעניק רישיונות לחברות שיקימו ויתפעלו מערכות חלוקה שיספקו גז טבעי בלחץ נמוך. לשם כך חולקה הארץ ל- 6 אזורי רישיונות חלוקה:

  •  מרכז
  •  נגב
  •  דרום
  • חדרה והעמקים
  •  חיפה והגליל המערבי
  • ירושלים